تبلیغات
تدرویه
جمعه 6 آذر 1394

چگونه در خانواده همدلی كنیم؟

   نوشته شده توسط: todroo poya    

روزانه با واژه‌هایی مانند: همانند, هم‌وطن, هم‌ولایتی, همشهری, همدم, همراه, هم‌كیش, و . . . و حتی همسر برخورد كرده و بارها آن‌ها را به‌كار می‌بریم. در واقع پیش‌وند هم به معنای با هم بودن و مانند هم بودن است. این پسوند در همدل نیز به‌معنای داشتن احساس‌هاس قلبی همانند و مشابه است. همدلی با همسر یعنی درك احساس‌های قلبی همسر به‌شكلی كه عواطف و احساس‌های درونی او درك شود.
ایجاد تغییر‌های سریع اجتماعی، شیوه‌های زندگی درون خانوادگی را نیز دستخوش تغییر نموده است، به‌طوری كه بسیاری از افراد خانواده را با وجود توانایی‌های مختلف در رویارویی با مسایل و مشكل‌های روزمره آسیب‌پذیر نموده است. اگر برنامه‌های حمایت و پشتیبانی كننده‌ای در درون خانواده نباشد كه بتواند در شرایط بحرانی و آسیب‌پذیری افراد خانواده را از فشارهای روحی ـ‌ روانی وارده برهاند، ممكن است آنان را در مراحل تصمیم‌گیری دچار اشتباه‌های غیر قابل جبران كند.
از این نظر همدلی یك عمل لازم حمایتی برای افراد خانواده محسوب می‌شود كه به افراد درون خانواده كمك می‌كند تا مرحله‌های بحرانی زندگی را به‌خوبی پشت سر بگذارد. وقتی دلمان به حال كسی می‌سوزد، نسبت به احساس‌های او همدردی می‌كنیم ولی بایستی توجه داشت كه دلسوزی و ترحم به افراد دیگر همدلی محسوب نمی‌شود. همدلی به هیچ وجه به معنای تاكید كردن طرف مقابل و هم عقیده بودن با او نمی‌باشد. بلكه منظور این است احساس‌هاس او را درك می‌كنیم. به معنی دیگر همدلی یعنی اینكه بتوانیم بدون آن كه در موقعیت طرف مقابل قرار گرفته باشیم، خودمان را جای او بگذاریم و از چشم او مسأله را نگاه كرد و درك كنیم، مانند همدلی با زلزله‌زدگان و یا فرد مصیبت دیده و یا . . . همدلی به فرد كمك می‌كند تا بتواند انسان‌های دیگر را حتی وقتی با او تفاوت دارند، بپذیرد و به آن‌ها احترام بگذارد.
همدلی روابط درون خانوادگی را بهبود می‌بخشد و به ایجاد رفتارهای حمایت كننده و پذیرنده نسبت به سایر افراد دیگر خانواده منجر می‌شود. انسان موجودی اجتماعی است و نیاز به هم صحبت دارد وقتی ما بتوانیم از زاویه دید طرف مقابل به مشكل‌های او بنگریم، احساس تنهایی را از او گرفته و به‌عمیق‌ترین و ریشه‌دارترین نیاز آن‌ها كه احساس ارزشمندی و مهم بودن است پاسخ مثبت داده‌ایم. زمانی كه بتوانیم افراد خانواده, دوستان, اطرافیان و حتی افراد غریبه خود را در مواقع لزوم یاری دهیم و از آن‌ها یاری بگیریم، این همان قانون طلایی همدلی با دیگران است كه جزء مهارت‌های لازم برای زندگی فردی, خانوادگی و اجتماعی به‌شمار می‌آید. 

تعریف همدلی:

قدمت تاریخچه مهارت همدلی به قدمت تاریخ بشر است، اما اولین فردی كه به‌صورت علمی این واژه را معرفی كرد روان‌شناس آمریكایی تیچیز بود كه حدود 1920 واژه همدلی را مطرح كرد واژه همدلی Empathy از واژه Empathia گرفته شده است. همدلی یعنی به معنای به احساس كسی وارد شدن است. بعدها نظریه‌پردازان زیبایی شناختی، همدلی را به مفهوم توانایی ادراك تجربه ذهنی فرد دیگر مطرح نمودند، و از همین مفهوم برای تشخیص و درمان در روان‌شناسی و روان‌پزشكی به‌طور ویژه مدد گرفته شد، كه امروزه نقش جدی را در برقراری ارتباط را به‌عهده دارد.
اگر به مفاهیم فوق عمیق‌تر بنگریم، می‌بینیم كه تاریخچه همدلی از نخستین ویژگی‌های خانواده است. به‌شكل ساده تمایل پاسخ‌دهی به حالت عاطفی همسر و فرزندان را با حالت عاطفی مشابه را همدلی در خانواده گویند. یعنی این كه فرد بتواند مسایل همسر و فرزندان را حتی زمانی كه در آن شرایط قرار ندارد، درك كند و برای نظریات و احساس‌های آن‌ها ارزش و احترام قایل شود.

آثار مثبت همدلی:

? عامل پیشگیری بسیاری از رفتارهای ناخوشایند می‌شود.
? در طرفین احساس خوشایند و مثبت به‌وجود می‌آورد.
? فرد را از احساس تنهایی نجات می‌دهد.
? موجب اخذ تصمیم های صحیح‌تر می‌شود.
? از بسیاری تعارض‌ها و سوء تفاهم ها جلوگیری می‌كند.
? همدلی به جا و مناسب موجب تعدیل و اصلاح شناخت، احساس و رفتار می‌شود.
? در تحكیم روابط همسران می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. 
? احساس آرامش و قوی ادراك فرد را افزایش می‌دهد.
? موجب اعتماد به نفس می‌شود.
? زمینه شناخت بهتر و بیشتر از همسر را فراهم می‌آورد.
? روابط خانوادگی و اجتماعی را بهبود می‌بخشد.
? امنیت روانی و آسایش خاطر را تقویت می‌نماید.
? میل به شركت در فعالیت های گروهی را افزایش می‌دهد.
? بیان احساس‌های خود و درك احساس‌های همسر را آسان‌تر می‌كند.

زمینه‌های بروز رفتار همدلانه:

یعنی احساس رنج و پریشانی او را واقعاً درك كنیم و قادر باشیم، این احساس را به او منتقل كنیم بدون اینكه تأییدی یا ردی بر عملكرد او داشته باشیم. تنها در این صورت است كه فرد دیگر احساس تنهایی نمی‌كند. لذا می‌تواند اعتماد كند. پذیرش در او ایجاد شده و راهكارهای پیشنهادی را می‌پذیرد. علاوه بر آنچه گفته شد وقتی احساس توانمندی برای همدلی خواهیم داشت كه ویژگی‌های زیر را در خود درونی كرده تا در رفتار فرد تجلی پیدا كنند. این ویژگی و مفاهیم عبارتند از: 
الف)‌ دوست داشتنی شدن.
ب) دوست داشتن افراد خانواده.
پ) تحمل افراد خانواده با دیدگاه‌های مختلف و گاهی مخالف.
ت) روابط بین فردی بدون پرخاشگری و یا با حداقل پرخاشگری.
ث) احترام قایل شدن برای همسر و فرزندان.
ج) گوش كردن فعال مخاطب.
همدلی یك نوع خصوصیت ویژه انسان‌هاست. چون انسان‌ها در اجتماع به دنیا می‌آیند و با هم زندگی می‌كنند و بزرگ می‌شوند، برای هم دیگر ارزش حیاتی قایلند و نسبت به یكدیگر نگران می‌شوند و رفتار همدلانه از خود نشان می‌دهند. رفتار همدلی بر اساس شرطی‌سازی اولیه شكل می‌گیرد و انسان‌ها از رفتارها و عكس‌العمل‌‌های همسر و دیگران همدلی را می‌آموزد. رفتار همدلی می‌تواند به موقعیت و تجربه خود آنان بستگی داشته باشد، یعنی هر چه زوجین همدلی بیشتری را تجربه كرده باشند، احتمال واكنش رفتار فعالانه در آن‌ها بیشتر خواهد بود. همدلی می‌تواند متناسب با میزان نزدیك بودن از لحاظ خانوادگی و روابط صمیمانه افراد، شكل متفاوت به خود بگیرد، اغلب نسبت به نزدیكان خود رفتارهای همدلانه بیشتری نشان می‌دهند و خود را از نظر احساسی جای افراد خانواده خود قرار می‌دهند. تشویق رفتارهای همدلانه از طرف همسر می‌تواند احتمال بروز آن را در موقعیت‌های مشابه افزایش دهد. فرد با آموزش شناخت و درك احساس‌های خود و همسر و تفسیر موقعیت‌ها قادر خواهد بود رفتار همدلانه را از خود نشان دهد. گاهی علت بروز رفتار همدلانه می‌تواند دوری كردن از یك حالت روحی منفی و ناخوشایند باشد.

راهكارهای تقویت همدلی:

? شنونده خوب بودن: در ارتباط با همسر و فرزندان به آن‌ها فرصت دهید تا احساس‌های خود را به‌راحتی بیان كنند, در واقع اصل مهم همدلی شنونده خوب بودن است. به سخنان طرف مقابل كاملاً گوش داده و به او اطمینان دهید كه سعی دارید مانند او به مشكل نگاه كنید.
? بیان احساس: هنگام بروز مشكل، احساس‌های خود را با همسر در میان بگذارید. هنگام همدلی، احساس‌های خود را شمرده بیان كنید تا طرف مقابل احساس آرامش بیشتری بنماید.
? خودآگاهی و خودشناسی بیشتر: چون همدلی بر پایه خودآگاهی و خودشناسی است، هر چه بیشتر نسبت به احساس‌های خودمان آگاهی داشته باشید بهتر می‌توانید احساس‌های افراد دیگر خانواده را درك نمایید.
? تقویت روابط سایر افراد خانواده با هم: اطرافیان خود را به خاطر رفتارهای همدلانه‌شان تشویق كنید. برای اینكه همدلی اعضای خانواده را تقویت شود, بهتر است به ارتباط‌های عاطفی سایر افراد خانواده با هم بیشتر توجه شود. با برقراری روابط صمیمانه در خانواده، روحیه همدلی اعضای خانواده را تقویت كنید.
? پایداری در همدلی: در ابتدای شروع همدلی ممكن است قدری مقاومت به‌ویژه از سوی نوجوانان وجود داشته باشد, به‌ویژه هنگامی كه روابط دلسرد كننده و بدون احساس بوده است. در برابر افرادی كه موجب دلسردی می‌شوند و یا احساس‌های همدلانه‌ را جدی نمی‌گیرند، مقاومت كنید. ممكن است قدری زمان لازم باشد تا طرف مقابل روابط نامناسب قبلی را كنار بزند و بتواند وارد یك رابطه همدلانه شود.
? توجه همدلان به نوجوانان: به اواخر دوران كودكی كه پیشرفته‌ترین سطوح همدلی پدیدار می‌شود، بیشتر توجه كنید. در اواخر نوجوانی و اوایل نوجوانی به دلیل حساسیت عاطفی نوجوانان آنان احتیاج به رفتار همدلانه بیشتری دارند. سعی كنید در كنار آموزش‌های لازم در برخورد با شرایط مختلف اجتماعی و خانوادگی رفتاری همدلانه داشته باشید.
? استفاده از تجربه‌های قبلی: تجارب مشابه گذشته كمك می‌كند تا موقعیت و احساس‌های طرف مقابل را بهتر درك كنید. با یادآوری تجارب مشابهی كه داشته‌اید، در درك احساس‌های همدلانه همسر موفق‌تر عمل خواهید كرد.
? صادق بودن: تظاهر به همدلی نكنید و به احساس‌های همسر لطمه نزنید. نقش بازی كردن یا استفاده ابزاری برای رسیدن به هدف‌های خود از رفتار همدلانه موجب دلسردی و بی‌اعتمادی می‌شود هرگز از همدلی برای این مقاصد استفاده نكنید.
? توجه و درك زبان بدن: به غیر روابط كلامی ما انسان‌ها با زبان تن نیز با هم ارتباط برقرار می‌كنیم. این زبان كه با انواع و اقسام حركت‌های بدنی و چهره‌ای همراه است می‌تواند پیام‌های را انتقال دهد. در زمان همدلی به حالت‌های چهره و حركات طرف مقابل (زبان بدن) توجه كنید.
? احترام گذاردن: با درك احساس‌های طرف مقابل به او بفهمانید كه برایش اهمیت و ارزش و احترام قایل هستید.
? قرار دادن خود به‌جای او: در ارتباط با همسر، قبل از اقدام به هر عملی، لحظه‌ای هم كه شده خود را به جای او قرار دهید. هر قدر حس همدلی را در خود تقویت كنید، به همان میزان اصول اخلاقی را رعایت نموده‌اید.
? روشن كردن مرزهای همدلی: متوجه باشید كه همدلی از سوی دوستان دارای حد و اندازه‌ای است، افراط در آن امكان سوء استفاده را فراهم كند.
? پرهیز از مقایسه: در همدلی با همسر از مقایسه كردن خودداری كنید، چون ممكن است به احساس‌های پر امید آن‌ها لطمه وارد شود.
? پرهیز از بهتر بودن: دستور دادن، قضاوت كردن، نصیحت كردن و سرزنش كردن كه نشان دهنده و القاء كننده وضعیت بالاتر و اندیشه بهتر شما نسبت به همسر و سایر افراد خانواده است, احساس همدلی را از بین می‌برد، به‌طور جدی از این موارد پرهیز كنید. 
? در همدلی همسر و فرزندان، آن‌ها را مقصر ندانید و سرزنش نكنید. برای مثال (نگویید تقصیر خودت است همیشه از این نوع مشكل‌ها را داری . . . و یا باید این دفعه را دردسر بكشی تا دیگر از این رفتارها انجام ندهی . . . ).
? سعی كنید در همدلی راه حل ارایه ندهید چون طرف مقابل دلش می‌خواهد فقط ناراحتی خود را با كسی در میان بگذارد و از جانب او درك شود. برای مثال (نگویید برو به . . . بگو دیگر نمی‌خواهی با او رابطه داشته باشی . . .).
? در همدلی برای طرف مقابل دلسوزی یا ترحم نكنید. برای مثال (نگویید وای بیچاره تو چه‌قدر مصیبت كشیدی . . . و یا فكر نمی‌كردم چنین مشكل بزرگی داشته باشی . . .). 
? مشكل‌های همسر را كوچك و بی‌ارزش ندانید. برای مثال (نگویید ای بابا خجالت بكش این كه مشكلی نیست . . . پس اگر جای من بودی چه‌كار می‌كردی؟ . . .).
? مشكل‌های همسر را بیش از حد بزرگ جلوه ندهید. برای مثال (نگویید عجب مكافات بزرگی! با این وجود می‌خواهی چه بكنی؟ . . .).
? در همدلی احساس‌ها و حالت‌های روانی همسر را درك كنید. برای مثال (بگویید من می‌فهمم كه چقدر برای تو سخت بوده . . . و یا مشكل كاری تو را درك می‌كنم . . . ).
نویسنده:بیژن قربانی
منبع: http://www.khanevadeh.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل استانداری هرمزگان، این مدارس شامل دبستان شش کلاسه شهید بستکی زاده و دبیرستان شش کلاسه دخترانه شهید تندگویان است که با مشارکت خیرین نیکوکار روستای تدرویه شهرستان بستک بازسازی و احداث خواهد شد.

سالن اجتماعات و امتحانات مدارس روستای تدرویه نیز با مشارکت خیرین و اداره کل نوسازی مدارس استان هرمزگان ساخته می شود.

نشست با علما و بزرگان و همچنین حضور در نشست شورای اداری از دیگر برنامه های سفر استاندار هرمزگان به شهرستان بستک است.


جمعه 6 آذر 1394

ابشار اب گرم تدرویه

   نوشته شده توسط: todroo poya    

ابشار


سه شنبه 13 اسفند 1392

ایا میدانید؟

   نوشته شده توسط: todroo poya    

آیا میدانید: شلوغ ترین مکان دنیا کندوی زنبور عسل است ؟

آیا میدانید: موریانه ها قادرند تا ۲ روز زیر آب زنده بمانند ؟

آیا میدانید: خوردن کاهو مانع ریزش و سفید شدن موها میگردد ؟

آیا میدانید: ۲۰ درصد آب شیرین جهان میان آمریکا و کانادا قرار دارد ؟

آیا میدانید: بیماری قند اولین عامل کوری در مردم جهان است ؟

آیا میدانید: نیروی جاذبه ماه میتواند باعث زمین لرزه شود ؟

آیا میدانید: شیارهاى کف دست کمکی براى بهتر گرفتن اشیاء است ؟

آیا میدانید: فقط قورباغه های نر قور قور می کنند ؟

آیا میدانید: نعناع سکسکه و تنگی نفس را شفا میدهد ؟

آیا میدانید: جرم زمین هشتاد و یک برابر ماه است ؟

آیا میدانید: وسعت کره ماه به اندازه قاره استرالیاست ؟

آیا میدانید: هر چشم مگس از۱۰ هزار عدسی تشکیل شده است ؟

آیا میدانید: درخت بلوط تا قبل از پنجاه سالگی میوه نمی دهد ؟

آیا میدانید: در بین انواع خرس، خرس پاندا بزرگترین جمجمه را دارد ؟

آیا میدانید: مردم فیلیپین به بیش از ۱۰۰۰ لهجه سخن میگویند ؟

آیا میدانید: مصرف زغال اخته از تنگی عروق خون جلوگیری میکند ؟

آیا میدانید: بیشترین سر دردهای معمولی از کم نوشیدن آب می باشد ؟

آیا میدانید: دانشمندان ثابت کرده اند که گل سرخ ترکیبی از بوی ۴۰ نوع گل مختلف است ؟

آیا میدانید: مورچه ها هم شمردن بلدند و قدم هایشان را برای مسیر یابی میشمارند ؟

آیا میدانید: خورشید در مدار کهکشان شیری با سرعت ۹۰۰۰۰۰ کیلومتر در ساعت حرکت میکند ؟

آیا میدانید: لاشخورها قادر به دیدن یک موش کوچک از ارتفاع ۴ کیلومتری میباشند ؟

آیا میدانید: نام قدیم یونان، هلاس برگرفته از هلیوس خدای خورشید بوده است ؟

آیا میدانید: خرس با تمام سنگینی خود میتواند با سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت بدود ؟

آیا میدانید: افراد باهوش داراى روى و مس بیشترى در موهایشان هستند ؟

آیا میدانید: شکلات بر عصب و قلب سگ تاثیر بد دارد، با کمی شکلات میتوان یک سگ را کشت ؟

آیا میدانید: یک قطره لیکور عقرب را دیوانه می کند و عقرب خودش را نیش می زند و می کشد ؟

آیا میدانید: مایع موجود در نارگیل نارس را می توان بجای پلاسمای خون استفاده کرد ؟

آیا میدانید: زهره تنها سیاره ای است که در جهت عقربه های ساعت بدور خودش می چرخد ؟

آیا میدانید: برای اینکه ۷۰۰ گرم به وزن شما اضافه شود باید ۹ کیلو سیب زمینی بخورید ؟

آیا میدانید: شیرینی تنها مزه ای است که جنین در رحم مادر هم می فهمد ؟

آیا میدانید: زنبور عسل ۵ چشم دارد که ۲ تا اصلی در بغل سر و ۳ تا بر روی سر او قرار دارد ؟

آیا میدانید: دانشمندان دریافته اند که مورچه همچون انسان صبح ها خمیازه میکشند ؟

آیا میدانید: زنبور از بوی عرق بدش میاید و به کسی که بدنش بو دهد یا عطر زده باشد حمله می‌کند ؟

آیا میدانید: رنگ سفید برای زنبور عسل آرامش دهنده و رنگ قهوه ای ناراحت کننده است ؟

آیا میدانید: نوزاد بیش از ۳۰۰ استخوان دارد که با رشد بعضی از آنها به یکدیگر جوش می خورند ؟

آیا میدانید: تقریباً یک سوم وزن یک زن و یک دوم وزن یک مرد را ماهیچه تشکیل می دهد ؟

آیا میدانید: لایه بیرونی پوست انسان هر ۲ هفته یکبار با سلولهای جدید تعویض میشود ؟

آیا میدانید: خوردن یک سیب اول صبح، بیشتر از قهوه باعث دور شدن خواب آلودگی می‌شود ؟

آیا میدانید: موشهای صحرایی سالانه یک سوم ذخایر غذایی جهان را نابود میسازند ؟

آیا میدانید: چین بیشتر از هر کشوری همسایه دارد، چین با ۱۳ کشور هم مرز است ؟

آیا میدانید: برای جلوگیری از جوانه زدن سیب زمینی باید درون سبد آن یک عدد سیب قرار دهید ؟

آیا میدانید: یک نوع وزغ وجود دارد که در بدن خود سم کافی برای کشتن ۲۲۰۰ انسان را دارد ؟

آیا میدانید: اگر کلفتی تارعنکبوت به اندازه مغز ی
ک مداد به هم تنیده میشد می توانست یک هواپیمای بویینگ سنگین وزن را تحمل کند ؟


یکشنبه 11 اسفند 1392

علیه سرماخوردگی با این مواد غذایی

   نوشته شده توسط: todroo poya    

اولین سوز سرما که می‌آید میکروب‌ها مجال پیدا کرده و عرض اندام می‌کنند. برای همین هم لازم است با مصرف مواد مغذی لازم کمکی به سیستم ایمنی بدنتان برسانید.

به گزارش بی باک، سیستم ایمنی خط مقدم بدن در برابر ویروس‌ها، میکروب‌ها، سلول‌های غیرنرمال و مواد شیمیایی است. باکتری‌ها، ویروس‌ها و قارچ‌های بیماری‌زا دشمنان خارجی بدن محسوب می‌شوند و سلول‌های غیر نرمال یا همان سلول‌های سرطانی دشمنان داخلی آن. سیستم ایمنی بدن همچنین حواسش به احیای بافت‌های آسیب‌دیده از یک زخم یا بیماری نیز می‌باشد.

گاهی پیش می‌آید که دستگاه ایمنی بدن یک ماده‌ی بیگانه‌ی غیر مهاجم را نیز دشمن تلقی کرده و عکس‌العمل آلرژیک نشان می‌دهد مثل مواردی مانند تب یونجه یا آسم و غیره. در برخی موارد نادر نیز پیش می‌آید که سیستم ایمنی بدن یک سیگنال داخلی را بد برداشت می‌کند و به بافت‌های بدن آسیب می‌رساند که باعث بیماری‌های خود ایمنی می‌شود مانند دیابت نوع ۱، آرتریت روماتوئید و غیره.

ویژگی اصلی و مورد توجه سیستم ایمنی بدن این است که می‌تواند ماهیت ترکیبات یا میکروارگانیسم‌های بیگانه را به خاطر بسپارد. زمانی که یک میکروارگانیسم مانند ویروس وارد بدن می‌شود این سیستم پادزهر تولید می‌کند تا ویروس را شناسایی کرده و اولین مقاومت‌ها را از خود نشان دهد. نگاه‌های ارزشمندتان را از مقاله‌ی ما دریغ نکنید تا ادامه دهیم.

اگر بدن چنین مسلح است پس چرا مریض می‌شویم؟
شاید بپرسید زمانی که بدن مجهز به چنین سیستم ایمنی می‌باشد پس چرا وقت و بی‌وقت مریضی به سراغ ما می‌آید؟ در جواب باید بگوییم بین زمانی که یک میکروارگانیسمِ دشمن وارد بدن می‌شود تا وقتی که سیستم ایمنی وارد عمل شده و آن را دفع کند وقفه‌ای وجود دارد. این میکروارگانیسم‌ها هم از این وقفه استفاده کرده و به سلول‌ها غلبه می‌کنند و یا آن‌ها را از بین می‌برد.

در واقع شدت بیماری به قدرت سیستم ایمنی بدن بستگی دارد. عفونت‌ها، سرطان و دیگر بیماری‌ها زمانی رشد بیشتری می‌کند که ویروس‌ها یا میکروارگانیسم‌ها سیستم ایمنی بدن را ضعیف کرده باشند، یا تغذیه نامناسب باشد و یا اینکه فردی پیر شده باشد. خوشبختانه آنتی‌بیوتیک‌ها بیشتر مشکلات و بیماری‌های ناشی از باکتری‌ها را ناکار می‌کنند. همچنین پزشکان می‌توانند با ضعیف کردن عمدی سیستم ایمنی یک بیمار برخی از بیماری‌های خود ایمنی را درمان کنند.

چه باید کرد؟
داشتن یک رژیم غذایی سالم که حاوی مواد مغذی متنوعی است می‌تواند برای تقویت سیستم ایمنی بدن معجزه کند. زمانی که به خوبی غذا می‌خورید نیازی نیست که به سراغ مکمل بروید. زمانی مکمل‌ها موثر واقع می‌شوند که بدنتان نیاز داشته باشد و البته پزشک تجویز کند. برای اینکه سیستم ایمنی‌تان را بدون نیاز به مکمل تقویت کنید و پاییز و زمستان امسال را بدون سرماخوردگی پشت سر بگذارید مطالعه‌ی این مطلب را از دست ندهید.

پروتئین بیشتری میل کنید
پروتئین‌ها برای عملکرد خوب سیستم ایمنی بدن لازم‌اند. اسیدآمینه‌های موجود در آن‌ها برای تولید پادتن‌ها و دیگر ترکیبات محافظت‌کننده بدن در برابر مهاجم‌ها لازم هستند و می‌توانند از بروز عفونت و بیماری‌ها جلوگیری کنند. مواد غذایی مصرفی ما اغلب به اندازه‌ی کافی پروتئین دارد. گوشت، تخم‌مرغ، ماهی، حبوبات و غیره حاوی پروتئین می‌باشند.

اسیدهای چرب امگا ۳ و امگا ۶ سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کنند
اسیدهای چرب امگا ۳ برای مقابله با التهاب‌ها و اثرات مضر آرتریت روماتوئید و دیگر بیماری‌های خود ایمنی موثر عمل می‌کنند. نتایج پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهد که اسیدهای چرب امگا ۳ به کاهش التهاب‌های حاصل از عکس‌العمل سیستم ایمنی بدن کمک می‌کنند. این اسیدهای چرب، عناصر دستگاه ایمنی بدن را تحریک می‌کنند. عناصری که وظیفه‌ی مقابله با سلول‌های مهاجم و نابودی آن‌ها را بر عهده دارند. ماهی، گردو، روغن ماهی، روغن‌های گیاهی مانند روغن زیتون و غیره این اسیدهای چرب را به بدنتان می‌رسانند.

ویتامین E را دریابید
ویتامین E در روغن‌های گیاهی، بادام، آجیل‌ها، غلات کامل و آووکادو به میزان کافی وجود دارد و به تولید پادتن‌ها کمک زیادی می‌کند.

ویتامین C: ویتامین تقویت‌کننده
این ویتامین به تولید و محافظت مخاط‌ها و کلاژن کمک کرده و جداره‌ی رگ‌های خونی را تقویت می‌کند. همچنین وظیفه‌ی تحریک سلول‌های ایمنی را بر عهده دارد. مکمل‌های ویتامین C برای کوتاه کردن دوره‌ی سرماخوردگی موثرند. فلفل دلمه ای قرمز، مرکبات، کیوی و توت‌فرنگی منابع فوق‌العاده ویتامین C محسوب می‌شوند.

ویتامین A: نقش کلیدی دارد
این ویتامین در جگر، ماهی، شیر پرچرب، کره، پنیر و تخم‌مرغ به میزان قابل‌توجهی وجود دارد. ویتامین A با حفظ سلامت مخاط، تحریک ترشح پادتن‌ها و افزایش تعداد گلبول‌های قرمز شدت بیماری‌های عفونی را کاهش می‌دهد. باید بدانید که بتاکاروتن ها پیش ساز ویتامین A می‌باشند که در میوه و سبزیجات به ویژه نارنجی و زردرنگ وجود دارند.

زینک(روی) برای افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن
کمبود زینک باعث کند شدن سرعت التیام زخم‌ها و بهبود بیماری می‌شود. بهترین منابع غذایی زینک عبارت‌اند از غذاهای دریایی، گوشت قرمز، گوشت پرندگان و جگر. البته باید بدانید که در تخم‌مرغ، شیر، لوبیاها و میوه‌های خشک و غلات کامل نیز زینک وجود دارد. توجه داشته باشید که مصرف خودسرانه و زیاد مکمل زینک(روی) کاملا برعکس عمل کرده و به سیستم ایمنی بدن آسیب می‌رساند.

سلنیوم هم ضروری است
بهترین منابع غذایی سلنیوم گردوی برزیلی، غذاهای دریایی، گوشت، ماهی، نان سبوس‌دار، سبوس گندم، جوانه‌ی گندم، جو دو سر و برنج قهوه‌ای می‌باشد.

آهن همیشه و همه جا
آهن باعث تولید لنفوسیت‌های B و T می‌شود و همچنین وظیفه‌ی اکسیژن‌رسانی به سلول‌ها و بهبود عملکرد آن‌ها در برابر بیماری‌ها را بر عهده دارد. اگر می‌خواهید به اندازه‌ی کافی آهن جذب کنید گوشت قرمز، جگر، تخم‌مرغ، غلات کامل و حبوبات را دریابید. پس تا می‌توانید اجازه ندهید بدنتان دچار کمبود آهن شود که به دردسر می‌افتید.

آنتی‌اکسیدان‌ها رادیکال‌های آزاد را ناکار می‌کنند
محققان به این نتیجه رسیده‌اند که لیکوپن های موجود در گوجه‌فرنگی، بتاکاروتن های موجود در مواد غذایی گیاهی نارنجی، قرمز، زرد و همچنین سبزیجات برگ سبز تیره می‌توانند سلول‌های ایمنی را در برابر رادیکال‌های آزاد (همان مولکول‌های مضر) تقویت کنند. این مولکول‌های آزاد همان‌هایی هستند که به DNA آسیب می‌رسانند.

پیاز و سیر: از ما گفتن!
سیر و پیاز حاوی ترکیبات گوگردی بسیار قوی هستند که ماکروفاژها و لنفوسیت‌های T را تقویت کرده و می‌توانند از عرض اندام آنزیم‌های آسیب‌رسان به بافت‌های سالم جلوگیری کنند. پس تا می‌توانید غذاهایتان را با سیر و پیاز غنی‌سازی کنید.

انگور و میوه‌های ریز
انگور، تمشک، اگر گیرتان آمد بلوبری و غیره سرشار از آنتی‌اکسیدان‌های قوی می‌باشد که سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کنند و بیماری‌ها را تا حد ممکن از شما دور می‌کنند.

چه می‌کند چای سبز!
EGCG
، نام آنتی‌اکسیدان‌های مخصوص موجود در چای سبز است که می‌تواند با رشد سلول‌های سرطانی مقابله و خطر رادیکال‌های آزاد را خنثی کنید. خواهش می‌کنیم خودتان را از خواص بی‌نظیر چای سبز محروم نکنید. این چای علاوه بر مصون نگه داشتن بدنتان از بیماری‌ها افسردگی و چاقی را هم از شما دور می‌کند.

ماست و کفیر
پروبیوتیک‌ها باکتری‌های پرخاصیتی هستند که در برخی از محصولات لبنی مانند ماست و کفیر وجود دارند و می‌توانند سیستم ایمنی را در برابر ویروس‌ها مجهز کنند.

همه چیز که غذا نیست، ورزش را فراموش نکنید
بر اساس نتایج پژوهش‌های متعدد، ورزش (منظورمان ورزش‌های سنگین و حرفه‌ای نیست) عملکرد سیستم ایمنی بدن را بهبود می‌بخشد. به ویژه افرادی که در مرحله‌ی رسیدن به سالمندی هستند باید بیشتر به فکر تحرک بدنی باشند. پیاده‌روی، شنا و دوچرخه‌سواری را در برنامه‌ی روزانه‌تان قرار دهید و سالم باشید.

هیچ رژیم معجزه‌گری وجود ندارد
گفتیم که تغذیه‌ی خوب سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند اما مراقب باشید. هیچ ماده‌ی غذایی، هیچ ویتامین و هیچ ماده‌ی معدنیِ معجزه‌گری وجود ندارد که بتواند یک تنه و بدون شکست با ویروس‌ها مقابله کند. احتمالاً شما هم تبلیغات برخی از رژیم‌های معجزه گر را شنیده‌اید که بدنتان را تمیز می‌کنند و با ویتامین‌ها و مواد معدنی و اسیدهای آمینه‌ی بی‌نظیرشان سیستم ایمنی شما را تضمین می‌کنند. اما گوشتان به این حرف‌ها بدهکار نباشد. هیچ متد معجزه‌گری در برابر بیماری‌ها وجود ندارد.

شما فقط می‌توانید بدنتان را تقویت کنید، استرس و فشارهای روحی را از خود دور کنید و در نهایت به خدا توکل داشته باشید تا همیشه سالم و تندرست بمانید.منبع سایت پزشکان بدون مرز


تعداد کل صفحات: 12 1 2 3 4 5 6 7 ...