تبلیغات
تدرویه - سکته مغزی به دلیل لخته شدن خون در رگ
 

سکته مغزی به دلیل لخته شدن خون در رگ

 

سکته مغزی

 

نشانه های سکته مغزی

یک متخصص مغز و اعصاب می گوید چنانچه شخصی را که سکته مغزی کرده در کمتر از 3 ساعت ببیند می تواند عوارض سکته مغزی را بطور کامل اصلاح کند. "بطور کامل". او می گوید نکته این است که سکته مغزی شناخته شده، تشخیص داده شده و بیمار در کمتر از 3 ساعت به مراکز درمانی رسانده شود.

شناخت سکته مغزی

گاهی شناخت علائم سکته مغزی مشکل است. بدبختانه از هوش رفتن بیمار مشکل را بدتر می کند. شخصی که سکته کرده ممکن است در شرایط بسیار خطرناکی قرار داشته باشد اما اطرافیان نمی توانند مشکل را تشخیص دهند.

پزشکان می گویند اطرافیان با پرسیدن سه سؤال ساده می توانند سکته مغزی را تشخیص دهند

از بیمار بخواهید که لبخند بزند 

  

از بیمار بخواهید یک جمله ساده را بطور پیوسته بگوید.

 

(مثلاً، امروز هوا آفتابی است) 

 

از او بخواهید که هر دو دستش را بلند کند

 اگر بیمار در انجام دادن هر یک از سه مورد فوق با مشکل روبرو شد بلافاصله با اورژانس تماس گرفته و این علائم را برای مسئول اورژانس توضیح دهید

 

نشانه جدید سکته مغزی...

زبانت را بیرون بیاور

توجه: یکی دیگر از نشانه های سکته مغزی این است که از بیمار بخواهید زبانش را بیرون بیاورد. اگر زبانش کج و معوج بود و یا به طرفین دهان متمایل شد نشانه سکته مغزی است