تبلیغات
تدرویه - آیا زمانی که مسلمانان بر جهان حکم میکردند را به یاد داری؟ (2)

والتر آنینبرگ یکی از مهمترین مردان در کارهای خیر و اجتماعی در ایلات متحده: یهودی.

خبر نگاران با تأثیر:

سی ان ان- وولف بلیتزر: یهودی.

ای بی سی-باربارا ولترز: زنی یهودی.

واشنطن پوست-یورگن مایر: یهودی.

مجله ی تایم-هنری گرونوالد: یهودی.

واشنطن پوست- کاترین گراهام: زنی یهودی.

نیویورک تایمز- ماکس فرانکل: یهودی.

اسمهای وارد شده فوق فقط نمونه های از یهودیان تأثیر گذار در دنیا همچنین تعداد کمی از دستاوردهای آنان است که بشر امروزی از آنها استفاده می کند، ولی تمام یهودیان تأثیر گذار بیشتر از آنست که بتوان آنان را بر شمرد.

حقایقی دیگر:

بعد از 105 سال:

14 میلیون یهدی برنده 180 جایزه نوبل شده اند.

ودر همین مدت یک میلیاردو نیم مسلمان برنده ی3 جایزه نوبل شده اند.

یعنی به طور میانگین هر جایزه ی نوبل برای 77778(کمتر از هشتاد هزار)نفر یهودی.

به طور میانگین هر جایزه ی نوبل برای پانصد میلیون مسلمان.

اگر میانگین یهود مثل میانگین مسلمانان میبود، یهودیان برنده 0.025 جایزه نوبل، یعنی کمتر از یک سوم جایزه ی نوبل می شدند.

و اگر میانگین مسلمانان مثل میانگین یهود می بود، مسلمانان برنده 19286 جایزةی نوبل می شدند.

ولی آیا یهود راضی می شود که به این چنین پرتگاه شخصیتی ای برسد.

وآیا این تفوق شخصتی تصادفی است؟یا حیله و نیرنگ؟ویا دسیسه؟یا پارتی بازی؟

و چرا مسلمانان با وجود این تفاوت بسیار در جمعیت به این چنین درجات ومناصب و

 قدرت تغییری دست نیافته اند؟

این حقایق دیگری است که شاید جواب این سؤالات را در آنها بیابی:

در کل دنیای اسلام 500 دانشگاه وجود دارد.

در حالیکه در ایالات متحده 5758 دانشگاه وجود دارد!

و در حالیکه در هند 8407 دانشگاه وجود دارد!

در میان 500 دانشگاه برتر جهان حتی اسم یک دانشگاه اسلامی وجود ندارد.

درحالیکه 6 دانشگاه اسرائیل در این لیست وجود دارد.

آمار باسوادی در کشورهای مسیحی 90% است.

آمار باسوادی در کشورهای اسلامی 40% است.

تعدا کشورهای مسیحی که در آنها آمار باسوادی 100% است 15 کشور می باشد.

و آمار باسوادی 100% در میان کشورهای اسلامی وجود ندارد.

آمار اتمام تحصیلات دوران ابتدایی در کشورهای مسیحی 98% است .

و آمار اتمام تحصیلات دوران ابتدایی در کشورهای اسلامی 50% است.

آمار ورودی دانشگاهها در کشورهای مسیحی 40% است.

آمار ورودی دانشگاهها در کشورهای اسلامی 2% است.

در بین هر یک میلیون مسلمان 230 دانشمند وجود دارد.

در بین هر یک میلیون آمریکایی 5000 دانشمند وجود دارد.

در کشور های مسیحی در هر یک میلیون نفر 1000 نفر فنی وجود دارد.

در کشورهای اسلامی در هر یک میلیون 50 نفر فنی وجود دارد.

کشورهای اسلامی چیزی حدود 0.2% از کل درآمدهای ملی را صرف تحقیقات و توسعه می کند.

کشورهای مسیحی حدود5% از مجموع درآمدهای ملی را صرف تحقیقات و توسعه می کنند.

میانگین توزیع روزنامه در پاکستان در 1000 نفر 23 روزنامه است.

 میانگین توزیع روزنامه در سنگاپور در 1000 نفر 460 روزنامه است.

در ایالات متحده برای هر یک میلیون 2000 کتاب توزیع می شود.

در مصر برای هر یک میلیون نفر 17 کتاب چاپ می شود.

تجهیزات دارای فنی عالی 0.9%صادرات پاکستان را تشکیل میدهد. و 0.2%صادرات عربستان سعودی و0.3% از مجموع صادرات کویت و الجزائر و مراکش را تشکیل میدهد.

وتجهیزات دارای فنی عالی 68% صادرات سنگاپور را تشکیل می دهد.

نتیجه گیری:

کشورهای اسلامی قدرت ساخت آگاهی ندارند.

کشورهای اسلامی توانایی انتشار آگاهی هرچند که وارداتی باشد را ندارند.

 کشورهای اسلامی توانایی ساخت یا مونتاژ تجهیزات فنی عالی را ندارند.

در پایان:

واقعیت روشن است واحتیاجی به دلیل و برهان و آمار ندارد. ولی افرادی هستند که خودشان را تکذیب می کنند و وآنچه را که از روز روشنتر است، انکار مکنند. بله یهود به آن دستاوردها که دست یافته اند، زیرا که آنان روش متفاوتی در دانش و آگاهی را بنیاد نهاده اند وبا اعتماد برآن برای فرزندانشان قواعدی گذاشته اند. اسمهای فوق در یک شبانه روز درست نشده اند. این اسمها به شکل صحیحی درست شده اند. در راه رسیدن به انچه که رسیده اند سختیهای فراوانی را تحمل کرده اند. این دستاوردا را از شگم مادرشان نیاورده اند. همه داستان انیشتین و شکستش در ریاضیات را شنیده ایم، وداستان ادیسون و اخراجش از مدرسه(کند ذهن)  را شنیده ایم .، وبسیار داستانهای دیگر.

بیایید از فریفتن خودمان دست برداریم : یهودیان چون یهودی هستند بر دنیا تسلط پیدا کرده اند، آنها پیشرفت کرده اند چون غرب آنها را دوست دارد.

یهودیان مالک جهان شدند ولی بعد از مطالعه و برنامه ریزی و آینده نگری، واین را میتوان در حداقل احوال نبوغ نامید.

یهودیان اهدافشان را برنامه ریزی کرده اند و از همه مهمتر برتری شناختی را برنامه ریزی کرده اند. قدرت در کسب شناختها وکشف آنها و اختراعات را داشته اند، وسپس انتشار آنها برای دیگران در حالیکه حق سبقیت و افتخار روشنگری راه را برای خود حفظ کرده اند.

یهود رهبران دنیا در اقتصاد و پزشکی و پیشرفهای فنی و در رسانه ها. در سطر سابق در مورد علاقه غرب به یهود اشاره کردم. آیا میدانید برترین کمدین های دنیا یهودی هستند؟ حتی در خندندن مردم نیز از همه متمیز هستند.

ما کجا و این همه کجا؟ اگر این سطور من را بخوانید به آسانی از حکومتها و چند نسل حکام عرب دیکتاتور انتقاد خواهید کرد، از سالها ظلم و استعمار و اشغال انتقاد خواهید کرد. ولی با این قطره ای دیگر به اقیانوس عکس العملهای منفی اسلامی که ما را به اینجا رسانده است ، اضافه خواهی کرد.

از نا رضایتی، منفی بافی و انتقاد از دیگران دست بردار واز خودت شروع کن. آیا تا کنون در مورد انتشار دانش فکر کرده ای؟ آیا چیزی میدانی که دیگران نمی دانند؟ چرا دیگران را در چیزی کهئمیدانی شریک نمیکنی؟ این گامی در پیشبرد تکامل آگاهی است.

مسلمانان امروز از نظر آگاهی به سه گروه تقسیم می شوند:

 گروه اکثریت منفی که تشکیل دهنده ی اکثریت جامعه هستند و آگاهی را از دیگران میگرند. سپس آنرا زندانی میکنند و بعض وقتها آنرا میکشند به طوری که این آگاهی روزی از روزها از کله ی آنها انتقال داده نمی شود.

گروه دوم گروه اقلیت مثبت هستند که آگاهی ها را از خارج می گیرند ودربین مردم منتشر می کنند .

گروه سوم که اصلا وجود ندارد که گروه سازنده ی آگاهی وسپس منشر کننده ی ان است.

در مورد فرزندانت چی؟

آیا افرادی متفاوت می سازی که روزی قادر به ساخت دانش باشند؟

یا حد اقل سعی می کنی که از دسته ی دوم باشند که آگاهی را دریافت کنندو به دیگران متقل کنند؟

یا اینکه تو هم در اضافه کردن گروهی که باید در تلاش از بین بردن آنها در همین روزها باشیم، سهیم می شوی؟

 این را هدف شخصبی خود قرار بده و سعی کن اطرافیانت را به خود بپیوندانی

وهمین حالا این گامهای پایین را بردار:

1-اگر از گروههای دوم وسوم نیستی ،همین امروز سعی کن که یکی از آنها باشی. مطمئن شو که تو بعد از امروز از گروه اول نیستی، اعضای این گروه از نظر اجتماعی مرده اند وبر امت چیزی نمی افزایند. هر آنچه را که میدانی به دیگران برسان. معلومات را کوچک مشمار چه بسا کسی آنرا از گرفت وبر آن چیزی بنا کرد. و آنچه را که در نهایت رخ خواهد داد تصور نمیکنی. وانتقال وانتشار معلومات لازم نیست که حتما از طریق کتاب یا روزنامه یا مجله یا کانال تلویزیونی باشد، بلکه هر موضوعی را میتوان در فضای اسلامی شرح داد!

2- از خانه خودت شروع کن واز اینکه فرزندان یا برادرانت از گروه سوم یا در بدترین حالت از  گروه دوم باشند مطمئن شو. وهمیشه برای فرزندانت از اهمیت علم و دانش سخن بگو وبرایشان آشکار کن که مهمترین کاری که انسان می تواند انجام دهد کسب دانش است. وبا مفهوم "اکتفا بر تعلیم دانش آموزان در مدرسه" بجنگ، هیچ چیزی مثل این مفهوم اشتباه ما را به پس رفت وادار نکرده است. بیشتر نابغه ها در خانه درس خوانده اند. و نظریه میانبر را برای رسیدن به هدف،از ذهن فرزندانت ریشه کن کن. تقلب زرنگی نیست، پارتی بازی افتخار نیست، بلکه این دو نزدیکترین راه به پرتگاه هستند. از فرزندت انتظار اشتباه کردن را داشته باش،کسی که اشتباه نمی کند یاد نمی گیرد. و سعی کن که فرزندت مسؤلیت اشتباهش را برعهده بگیرد، و طعم کامل شکست را بدون کمک تو بچشد. در همه چیز فرزندانت را راهنمایی کن بجز یادگیری. وسعی کن تخم به اشتراک گذاشتن دانش را در فرزندانت بکاری. آنان را یاد بده که هم نوعان و هم سن و سالان خود را یاد بدهند، وبه آنها بگو که بهترین راه برای رهبری، انتقال دانش به دیگران است،همنطور که گفته شده: انسانها بر دوست داشتن کسی که به او نیکی میکنند، خلق شده اند، همچنین به اما علی نسبت داده شده که می فرماید: هر کس که حرفی به من بیاموزد، غلام او می شوم.

3- سعی تمام کسانی را که می شناسی به گروه دوم ملحق کنی، واین ابدا سخت نیست. همه ما تجارب متفاوتی در زنگی داریم، و همه ی ما چیزهایی میدانیم که دیگران نمی دانند. اطرافیانت را به نشر آنچه می دانند نصیحت کن. وتأکید کن که کسانی هستند آنچه را تو میدانی هرچند ساده و اساسی باشند، نمی دانند.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر